Proboszcz: 504 203 148  proboszcz@sanktuarium-jemielnica.pl  |   Kancelaria: 77 4625 131

Sanktuarium
Św. Józefa

w Jemielnicy

Historia kultu

Jemielnicka wspólnota parafialna od 1283 roku była związana z Zakonem Ojców Cystersów. W XVII wieku, na Śląsku pod rządami Habsburgów, w wyniku szeregu działań poczynionych w ramach kontrreformacji, nastąpiła odnowa życia religijnego katolików. Jedną z wielu inicjatyw, które przyniosły pozytywne skutki, było zakładanie przez klasztory bractw. Takowe bractwo powstało też w naszej wspólnocie parafialnej, a było ono związane z osobą Św. Józefa. W Jemielnicy opat Casparus Ignatius Bartolomaus założył 19. marca 1675 Bractwo Dobrej Śmierci Św. Józefa. 06. grudnia 1675 roku papież Klemens X zatwierdził Bractwo z Jemielnicy.

Celem Bractwa było rozwijanie nabożeństwa,  krzewienie kultu, wzrost miłości i przymnażanie chwały Św. Józefowi, przygotowanie się i uproszenie za Jego wstawiennictwem dobrej godnej chrześcijanina śmierci. Akcentowano również, ażeby za wstawiennictwem Św. Józefa, wypraszać ogrom łask u Boga.

Temu celowi miał służyć wydany w 1668 roku pierwszy modlitewnik dla członków bractwa św. Aktualnie jeden egzemplarz wzmiankowanego modlitewnika znajduje się w Krakowie u sióstr karmelitanek.

Kult św. Józefa był i jest wyrażany bardzo mocno w uroczystościach odpustowych: obchodzono odpust 19. marca w dzień św. Józefa, do 1869 roku obchodzono odpust w III niedzielę po Wielkanocy (święto Opieki św. Józefa) oraz w czasach współczesnych dzień 1. maja, jako uroczystość Józefa Robotnika. W czasach powojennych ten odpust stał się najważniejszym odpustem w parafii, mimo iż wezwanie kościoła jest zupełnie inne (Wniebowzięcia NMP). Na ten odpust przychodzą pielgrzymki z innych parafii, ze względu na uwarunkowania polityczne w przeszłości, obchodzony on był w I niedzielę maja, aktualnie obchodzony jest od 2012 roku w dniu w którym przypada, czyli 1. maja.

Erygowanie Bractwa św. Józefa przez księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czaję na nowo pobudziło i ożywiło trwający w naszej parafii kult św. Józefa. W każdą środę odprawiamy Msze św. wotywne o św. Józefie, po zakończonych Mszach św. odmawiane są modlitwy ku czci św. Józefa z modlitewnika który wydała nasza parafia, te msze święte cieszą dużą frekwencją.

Każda uroczystość św. Józefa poprzedzona jest odprawianiem nowenny, praktykowane to jest 19. marca i 1. maja. Rolnicy i rzemieślnicy naszej parafii postrzegają dzień 19. marca, jako dzień wolny od pracy – święto kościelne. W ostatnich latach nowenna przegotowywana jest i odmawiana prze braci z Bractwa św.  Józefa w kaplicy jemu poświęconej. Znajduje się tam obraz św. Józefa ufundowany przez Księdza Biskupa Ordynariusza i przez niego poświęcony.

Okres od 2012 roku (erygowanie Bractwa) to także czas licznych pielgrzymek parafialnych do Jemielnicy nie tylko z naszej diecezji, ale i całego kraju. Jeżeli grupa była ze swoim duszpasterzem, odprawiała Mszę św., lub nabożeństwo w kaplicy Józefowej, jeden z miejscowych kapłanów w tym czasie posługiwał w konfesjonale, były przypadki, że Mszę św. bądź nabożeństwo ku czci Św. Józefa odprawiał miejscowy kapłan.

W niedziele do dyspozycji pielgrzymów i turystów jest miejscowy przewodnik lub proboszcz parafii (bardzo często grupy parafialne, prywatne osoby oprowadzam po kościele). W okresie letnim zawsze w niedziele można zobaczyć w naszym kościele wiele osób na prywatnej modlitwie przed obrazem św. Józefa.

Cztery razy w roku w naszym kościele gromadzą się Bracia z Bractwa św. Józefa, rejon Jemielnica na swoje skupienie: rozpoczyna się ono godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Józefa; następnie Bracia uczestniczą we Mszy św., którą celebruje Rektor Bractwa lub jego przedstawiciel; po Mszy św. głoszona jest konferencja stanowa dla Braci (w tym czasie jest tez okazja do sakramentu pokuty).

1. maja parafia przeżywa swój doroczny odpust ku czci św. Józefa, który został połączony z Diecezjalnym Świętem Rodziny. Do Jemielnicy, do świętego Józefa, przyjeżdżają nasi księża Biskupi, kapłani i rodziny z całej Diecezji. W obchody tego święta włączają się władze samorządowe gminy, organizując dla gości Jarmark Cysterski. W tym dniu przyjmuje się do Bractwa nowych Braci.

Uroczystości 1 – majowe są poprzedzone Diecezjalnym Spotkaniem Młodych u św. Józefa w Jemielnicy z udziałem Księdza Biskupa Ordynariusza. Frekwencja w tych dniach jest bardzo duża.

W  ostatnią niedzielę października na modlitwie różańcowej u św. Józefa gromadzi się Kapituła i Bracia z Bractwa św. Józefa z rodzinami. Modlitwie różańcowej przewodniczy Ks. Biskup Ordynariusz. Po modlitwie gromadzimy się na braterskim spotkaniu w sali gimnastycznej naszej szkoły przy kawie i kołaczu, gdzie omawiane są sprawy Bractwa, wiele mówi się o sprawach prywatnych w małych grupach – to spotkanie bardzo integruje Braci i ich rodziny. Również w tym dniu przyjmuje się nowych kandydat ów na do Bractwa

W dzień św. Młodzianków, na zaproszenie Księdza Biskupa Ordynariusza, do Jemielnicy przybywają ci wszyscy, którzy doświadczają rozłąki z rodzinami spowodowanej emigracją zarobkową. Przybywają też rodziny z sąsiednich parafii należących do Diecezji Gliwickiej.

Jako duszpasterze parafii widzimy ożywienie religijne spowodowane erygowaniem Bractwa świętego Józefa, kult św. Józefa w naszej parafii zawsze był żywy, inspirujący, do poszukiwań, przemyśleń. Aktualnie jest to wszystko bardziej widoczne, prężne, zamawianych jest dużo intencji mszalnych ku czci św. Józefa w intencji Braci, ale też w intencji rodzin parafii, czy o powołanie kapłańskie.

Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które na nas spływają za wstawiennictwem św. Józefa jesteśmy Bogu wdzięczni.

ks. proboszcz Henryk Pichen

Jemielnica, 08. grudnia 2021

album-Jemielnica

Zabierz atmosferę tego wyjątkowego miejsca ze sobą.

Kiedy nas odwiedzisz, zapytaj o wspaniały album o naszej parafii. Znajdziesz w nim między innymi wyjątkową kolekcję fotografii naszej świątyni autorstwa opolskiego fotografika – Andrzeja Nowaka
oraz tekstami Pani Prof. dr hab. Anny Pobóg-Lenartowicz.

Album wydany jest na błyszczącym papierze kredowym wysokiej klasy, zamkniętym w twardej oprawie ze złoconymi ornamentami.