Proboszcz: 504 203 148  proboszcz@sanktuarium-jemielnica.pl  |   Kancelaria: 77 4625 131

Bractwo Świętego Józefa

Bractwo
Świętego Józefa

Podczas I Diecezjalnego Święta Rodziny, które odbyło się w Jemielnicy 1. maja 2012 r. Biskup Opolski dokonał aktu erygowania Bractwa św. Józefa. W nawiązaniu do chlubnej przeszłości, zainicjował w ten sposób nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi. Pragnieniem Biskupa Opolskiego jest rozwój wspólnot Bractwa w parafiach. Siedzibą centralną i miejscem dorocznych spotkań członków, a także obrad kapituły Bractwa ma być Jemielnica. Główną ideą, która przyświecała pasterzowi diecezji opolskiej, jest kształtowanie u mężczyzn w szeregach Bractwa dojrzałej tożsamości męża, ojca i katolika zaangażowanego w sprawy parafialne i społeczne, czerpiącego wzór z życia św. Józefa, a inspirację  z nauczania Św. Jana Pawła II.

Na tej stronie zostaną zawarte krótkie informacje i  aktualności odnośnie działalności Bractwa w parafii Jemielnica. Zachęcam także do zapoznania się z informacjami na stronie Bractwa św. Józefa: www.bractwoswietegojozefa.pl.

ks. proboszcz Henryk Pichen