Proboszcz: 504 203 148  proboszcz@sanktuarium-jemielnica.pl  |   Kancelaria: 77 4625 131

Parafia Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
w Jemielnicy

Dom Towarzyszenia Duchowego NAZARET

Dom Towarzyszenia Duchowego Nazaret jest odpowiedzią na potrzebę, jaką dostrzegł Biskup Andrzej Czaja, by zaradzić duchowej biedzie, jakiej doświadcza człowiek żyjący w świecie, który oferuje wiele rzeczy, ale nie daje najważniejszego – doświadczenia żywego Boga, który przez Chrystusa, w Kościele, w Duchu Świętym pragnie udzielać się człowiekowi. Dlatego postanowił powołać do istnienia miejsce, gdzie człowiek doświadczający duchowej biedy, czy poszukujący także duchowej głębi, będzie mógł otrzymać to, czego potrzebuje.

Miejsce powstania takiego Domu nie jest przypadkowe, kościół przy parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy jest jednocześnie Sanktuarium św. Józefa. To miejsce spotkań rodzin i centrum Bractwa św. Józefa. To tutaj w przekonaniu naszego Biskupa, jest najlepsze miejsce, by doświadczyć głębi i duchowości Nazaretu, miejsca, które będzie potrafiło dać doświadczenie bliskiego spotkania z Bogiem poprzez Kościół, jako braterskiej wspólnoty, czerpiącej z wielowiekowej tradycji głębokiej duchowości.

Dlatego celem istnienia Domu Nazaret jest towarzyszenie dorosłemu człowiekowi w jego drodze odkrywania wartości Ewangelii i Kościoła oraz pomoc w rozwoju życia chrześcijańskiego osobom dorosłym. Dla realizacji tego celu Dom Nazaret chce korzystać z różnych metod i form działalności, jak:

a)      Indywidualne kierownictwo duchowe.

b)      Adorację Najświętszego Sakramentu oraz modlitwę liturgiczną.

c)      Posługę modlitwy wstawienniczej.

d)      Wydarzenia formacyjne w postaci warsztatów, rekolekcje i dni skupienia.

e)      Organizowanie seminariów, sympozjów, zjazdów, spotkań ekumenicznych.

f)       Prowadzenie działalności kulturalno – artystycznej (koncerty, wystawy, odczyty itp.)

g)      Pomoc terapeutyczną.

Zapraszamy do kontaktu z nami na Facebooku Dom Towarzyszenia Duchowego Nazaret.

nasz email: nazaret@diecezja.opole.pl, nazaret@sanktuarium-jemielnica.pl

nasza strona internetowa: nazaret.diecezja.opole.pl

Całe dzieło Domu Towarzyszenia Duchowego Nazaret potrzebuje dużego wsparcia: potrzebujemy wyremontować i przygotować mieszkanie dla kapłana opiekuna, pomieszczenia do spotkań i pracy a także kaplicę adoracji. Potrzebujemy także kupić piec i wiele sprzętów potrzebnych dla domu.

Zapraszamy zatem do wspierania tego dzieła modlitwą i ofiarą.

Przekazujemy numer konta: nr konta 57 8907 1018 2007  0080 6918 0006

ks. Tomasz Szczeciński